วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เพลงฉ่อย


บทกลอน


ถ้าคุณกตัญญูต่อชาติ                     ไม่มีทางเลยที่คุณจะฉ้อราษฎร์บังหลวง
ถ้าคุณกตัญญูต่อศาสนา                 ไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นคนเลว
ถ้าคุณกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์   ไม่มีทางเลยที่คุณจะจาบจ้วงล่วงเกิน
ถ้าคุณกตัญญูต่อมารดาบิดา           ไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ท่านน้ำตาตก
ถ้าคุณกตัญญูต่อครูบาอาจารย์       ไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ถ้าคุณกตัญญูต่อตนเอง                  ไม่มีทางเลยที่คุณจะตกเป็นทาสยาเสพติด
ถ้าคุณกตัญญูต่อเวลา                     ไม่มีทางเลยที่คุณจะหายใจทิ้งไปเพียงวันๆ
ถ้าคุณกตัญญูต่ออาหาร                  ไม่มีทางเลยที่คุณจะกินทิ้งกินขว้าง
ถ้าคุณกตัญญูต่อความรู้                  ไม่มีทางเลยที่คุณจะนำความรู้ไปทำความเลว
ถ้าคุณกตัญญูต่อความรัก                ไม่มีทางเลยที่คุณจะนอกใจคู่รักของตน
ถ้าคุณกตัญญูต่อความนับถือ          ไม่มีทางเลยที่คุณจะทำตนเป็นคนสองหน้า
ถ้าคุณกตัญญูต่อความซื่อสัตย์       ไม่มีทางเลยที่คุณจะทุจริตประพฤติมิชอบ
ถ้าคุณกตัญญูต่อครอบครัว             ไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ครอบครัวแตกแยก
ถ้าคุณกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อม          ไม่มีทางเลยที่คุณจะตัดไม้ทำลายป่า
ถ้าคุณกตัญญูต่อผืนดิน                   ไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยสารพิษลงสู่แผ่นดิน
ถ้าคุณกตัญญูต่อผืนน้ำ                   ไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยของเสียลงในแม่น้ำ
ถ้าคุณกตัญญูต่อผืนฟ้า                   ไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยมลพิษขึ้นสู่นภากาศ
ถ้าคุณกตัญญูต่อโลก                      ไม่มีทางเลยที่คุณจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์
ถ้าคุณกตัญญูต่อมนุษยชาติ            ไม่มีทางเลยที่คุณจะก่อสงครามทุกรูปแบบ
ถ้าคุณกตัญญูต่อชีวิต                      ไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยให้ชีวิตไม่ได้ลิ้มอมตธรรม

โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

บทความ


โชคดีวันนี้มีความสุข

สิ่งที่ยังไม่เกิด ความคิดนี่แหละ
ที่บั่นทอนพละกำลังส่วนหนึ่งของความสุขที่ควรจะเกิด ควรจะมี ให้ลดน้อยลงไป
บางขณะ เราน่าจะทำชีวิตให้ดีกว่านั้นได้ง่ายๆ
แต่เพราะความคิด ความกังวล

ทำให้สิ่งที่น่าจะง่าย กลายเป็นสิ่งยุ่งยาก
ถ้าความคิดบางอย่าง ยิ่งคิด ยิ่งเศร้า ยิ่งทำให้กังวล
ยิ่งไม่มีความสุข ยิ่งหวาดกลัววันข้างหน้า ก็อย่าไปคิดมันเลย
แค่ทำวันนี้ให้มีความสุข ทำให้ดีที่สุดกับเวลานี้ที่มีโอกาสนี้...
บางที ใครจะรู้ว่า อะไรๆที่ไปกังวลนั้น อาจจะมาไม่ถึงก็ได้..

ชีวิตอาจไม่ยาวนานถึงขนาดนั้น
ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ จะตื่นหรือเปล่า
อย่ากังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึง...
มองวันนี้ ทำวันนี้ มีความสุขกับทุกวินาทีนี้ .....
ที่ยังหายใจอยู่ดีกว่า เวลามีพอเสมอสำหรับความสุข .

ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ชีวิตที่พบความทุกข์ เป็นชีวิตที่แท้...
ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโต
ความทุกข์เป็นพลังขับเคลื่อนให้หลายอย่างเกิด
ไม่มีใครไม่มีความทุกข์ เพราะนั่นคือการเป็นชีวิต
ความทุกข์สอนให้แต่ละคนเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆ
ถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาหา ก็จะไม่รู้ว่า ความสุขที่แท้เป็นอย่างไร
ไม่มีความทุกข์ ก็ไม่รู้จักความสุข......
เพราะความทุกข์พิสูจน์ความเป็นคน อ่อนแอ หรือเข้มแข็ง
ความทุกข์เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ.....

ต่างจากความสุข ที่ทำให้อ่อนแอ มองโลกง่ายๆ แคบๆ
ความสุขเหมือนฝนพรำสาย
อ่อนโยน งดงาม บางเบา แต่ว่างเปล่า ไม่มีการเรียนรู้ใดในความสุข.......
เมื่อใดที่มีความทุกข์ ควรยิ้มรับ และคิดว่าโชคดีที่ได้เจอความทุกข์
ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ได้สงบ ได้สติ ได้ความนิ่ง ได้รู้จักโลก รู้จักตัวเอง
รู้จักการเติบโตทุกๆก้าว
ให้กำลังใจตัวเองมากๆ บอกตัวเองว่า

โชคดีที่วันนี้มีความทุกข์
เพราะเมื่อผ่านความทุกข์ ความสุขก็จะรออยู่เบื้องหน้า...
จงใช้ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิต.

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ครอบครัวขุนแผน


รุ่นพ่อแม่

ขุนไกรพลพ่าย
พ่อของขุนแผน
นางทองประศรี
แม่ของขุนแผน
ขุนศรีวิชัย
พ่อของขุนช้าง
นางเทพทอง
แม่ของขุนช้าง
พันศรโยธา
พ่อของนางพิมพิลาไลย
นางศรีประจัน
แม่ของนางพิมพิลาไลย

ภรรยาของขุนแผน

นางสายทอง
ภรรยาคนที่สองของขุนแผน เป็นพี่เลี้ยงของนางพิมพิลาไลย
นางลาวทอง
ภรรยาคนที่สามของขุนแผน
นางบัวคลี่
ภรรยาคนที่สี่ของขุนแผน
นางแก้วกิริยา
ภรรยาคนที่ห้าของขุนแผน มีลูกด้วยกันคือ พลายชุมพล

รุ่นลูก

พลายชุมพล (หลวงนายฤทธิ์)
ลูกชายคนเล็กของขุนแผนกับนางแก้วกิริยา
นางสร้อยฟ้า
ภรรยาของพลายงามหรือเป็นลูกสะใภ้ของขุนแผน
นางศรีมาลา
ภรรยาของพลายงาม

รุ่นหลาน

พลายยง
ลูกของพลายงามกับนางสร้อยฟ้า
พลายเพชร
ลูกของพลายงามกับนางศรีมาลา